huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Delårsrapporter Årsredovisningar

2019

>> Optionsvillkor TRAN dec 2017

Företrädesemission 2017

>> Informationsmemorandum


Teckningsoptioner 2014

>> Optionsvillkor_TRAN_TO1A
>> Anmälningssedel Transferator TO 1A
>> Optionsvillkor_TRAN_TO3B
>> Anmälningssedel Transferator TO 3B

Nyemission 2013

>> Informationsmemorandum
>> Anmälningssedel

Nyemission 2012

>> Informationsdokument företrädesemission mars 2012
>> Anmälningssedel utan företräde

Nyemission 2015

>> VD Brev
>> Informationsmemorandum

>> Teckningssedel - utan företrädesrätt

Övriga dokument och relevanta länkar

>> Bolagsordning
>> Kallelse till årsstämma 2014
>> Kallelse till årsstämma 2015
>> Kallelse till årsstämma 2016
>> Kallelse till årsstämma 2017

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE