huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Delårsrapporter Årsredovisningar

>> Kommuniké från årsstämma 2021 Transferator AB (publ)

>> Kallelse till årsstämma 2021 Transferator AB (publ)

>> Anmälan och formulär för förhandsröstning vid årsstämma

>> Årsredovisning 2020 Transferator AB (publ)

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE