huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Delårsrapporter Årsredovisningar

>> Kallelse till årsstämma 2022 Transferator AB (publ)

>> Formulär för poströstning vid årsstämma

>> Årsredovisning 2021 Transferator AB (publ)

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE