huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Delårsrapporter Årsredovisningar

Delårsrapporter / kommunikéer

>> Bokslutskommuniké 2023

>> Delårsrapport Q3 2023

>> Delårsrapport Q2 2023

>> Delårsrapport Q1 2023

>> Bokslutskommuniké 2022

>> Delårsrapport Q3 2022

>> Delårsrapport Q2 2022

>> Delårsrapport Q1 2022

>> Bokslutskommuniké 2021

>> Delårsrapport Q3 2021

>> Delårsrapport Q2 2021

>> Delårsrapport Q1 2021

>> Bokslutskommuniké 2020

>> Delårsrapport Q3 2020

>> Halvårsrapport Q2 2020

>> Delårsrapport Q1 2020

>> Bokslutskommuniké 2019

>> Delårsrapport Q3 2019

>> Delårsrapport Q2 2019

>> Delårsrapport Q1 2019

>> Bokslutskommuniké 2018

>> Delårsrapport Q3 2018

>> Delårsrapport Q2 2018

>> Delårsrapport Q1 2018

>> Bokslutskommuniké 2017

>> Delårsrapport Q3 2017

>> Delårsrapport Q2 2017

>> Delårsrapport Q1 2017

>> Bokslutskommuniké 2016

>> Delårsrapport Q3 2016

>> Delårsrapport Q2 2016

>> Delårsrapport Q1 2016

>> Bokslutskommuniké 2015 – korrigerad

>> Delårsrapport Q3 2015

>> Delårsrapport Q2 2015

>> Delårsrapport Q1 2015

>> Bokslutskommuniké 2014

>> Delårsrapport Q3 2014

>> Delårsrapport Q2 2014

>> Delårsrapport Q1 2014

>> Bokslutskommuniké 2013

>> Delårsrapport Q3 2013

>> Delårsrapport Q2 2013

>> Delårsrapport Q1 2013

>> Bokslutskommuniké 2012

>> Delårsrapport Q3 2012

>> Delårsrapport Q2 2012

>> Delårsrapport Q1 2012

>> Bokslutskommuniké Q4 2011

>> Delårsrapport Q3 2011

>> Delårsrapport Q2 2011

>> Delårsrapport Q1 2011

>> Bokslutskommuniké Q4 2010

>> Delårsrapport Q3 2010

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE