2018-08-31 Delårsrapport Q2 2018

2018-07-25 Sålt samtliga aktier i Aqurat Fondkommission AB

2018-07-25 Kallelse till extra bolagsstämma

2018-05-31 Delårsrapport Q1 2018

2018-05-18 Årsredovisning 2017

2018-05-18 Kallelse till årsstämma 2018

2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017

2018-02-14 Flaggningsmeddelande

2018-02-14 Flaggningsmeddelande

2018-02-06 Omvandling BTA

2018-01-25 Utfall nyemission

2018-01-18 Flaggningsmeddelande

2017-12-22 Inbjudan till teckning av aktier i Transferator AB (publ)

2017-12-11 Beslut om företrädesemission om 23,6 Mkr

2017-11-30 Delårsrapport Q3 2017

2017-08-31 Delårsrapport Q2 2017

2017-08-16 Aqurat Fondkommision växer och stärker organisationen

2017-05-31 Kommuniké från årsstämma 2017

2017-05-31 Delårsrapport Q1 2017

2017-05-24 Flaggningsmeddelande

2017-05-09 Årsredovisning 2016

2017-05-03 Kallelse till årsstämma 2017

SE ALLA BOLAGETS NYHETER
PÅ AKTIETORGET