2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017

2018-02-14 Flaggningsmeddelande

2018-02-14 Flaggningsmeddelande

2018-02-06 Omvandling BTA

2018-01-25 Utfall nyemission

2018-01-18 Flaggningsmeddelande

2017-12-22 Inbjudan till teckning av aktier i Transferator AB (publ)

2017-12-11 Beslut om företrädesemission om 23,6 Mkr

2017-11-30 Delårsrapport Q3 2017

2017-08-31 Delårsrapport Q2 2017

2017-08-16 Aqurat Fondkommision växer och stärker organisationen

2017-05-31 Kommuniké från årsstämma 2017

2017-05-31 Delårsrapport Q1 2017

2017-05-24 Flaggningsmeddelande

2017-05-09 Årsredovisning 2016

2017-05-03 Kallelse till årsstämma 2017

2017-03-31 Beräknad dag för årsstämma är den 31 maj 2017

2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016

2016-12-20 Akredo ansluter ytterligare tre banker till sin låneplattform

2016-11-30 Delårsrapport Q3 2016

2016-09-23 Aqurat Fondkommission AB blir helägt dotterbolag

2016-09-20 Portföljbolag tillförs 45 Mkr i nyemission, breddad ägarstruktur

2016-08-31 Delårsrapport Q2 2016

2016-06-22 Carl Norén ny VD i Aqurat Fondkommission AB

2015-06-16 Kommuniké från årsstämma 2016

2016-05-31 Delårsrapport Q1 2016

2016-05-26 Årsredovisning 2015

2016-05-19 Kallelse till årsstämma 2016

SE ALLA BOLAGETS NYHETER
PÅ AKTIETORGET