2021-12-01 ELKAB Studios AB förvärvas av Scientific Games Corporation

2021-11-30 Delårsrapport Q3 2021

2021-08-31 Delårsrapport Q2 2021

2021-06-18 ELKAB Studios AB har hållit årsstämma

2021-06-10 Kommuniké från årsstämma 2021

2021-05-31 Delårsrapport Q1 2021

2021-05-18 Årsredovisning 2020

2021-05-18 Anmälan och formulär för förhandsröstning vid årsstämma

2020-05-12 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2021-03-01 Skatteverket har fastställt allmänna råd

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2020-11-25 Split registrerad av Bolagsverket

2020-11-24 Tillfälligt handelsstopp i Transferator AB

2020-11-24 Information om inlösenförfarande

LÄS BOLAGETS ALLA NYHETER HÄR >>