2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022

2022-11-30 Delårsrapport Q3 2022

2022-08-31 Delårsrapport Q2 2022

2022-05-24 Delårsrapport Q1 2022

2022-05-23 Delårsrapport tidigareläggs till 24 maj

2022-05-06 Uppdaterad tidplan automatiskt inlösenförfarande

2022-05-02 Rättelse flaggning

2022-05-02 Flaggning

2022-04-08 Årsredovisning 2021

2022-04-01 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

2021-12-01 ELKAB Studios AB förvärvas av Scientific Games Corporation

2021-11-30 Delårsrapport Q3 2021

2021-08-31 Delårsrapport Q2 2021

2021-06-18 ELKAB Studios AB har hållit årsstämma

2021-06-10 Kommuniké från årsstämma 2021

2021-05-31 Delårsrapport Q1 2021

2021-05-18 Årsredovisning 2020

LÄS BOLAGETS ALLA NYHETER HÄR >>