2021-06-18 ELKAB Studios AB har hållit årsstämma

2021-06-10 Kommuniké från årsstämma 2021

2021-05-31 Delårsrapport Q1 2021

2021-05-18 Årsredovisning 2020

2021-05-18 Anmälan och formulär för förhandsröstning vid årsstämma

2020-05-12 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2021-03-01 Skatteverket har fastställt allmänna råd

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2020-11-25 Split registrerad av Bolagsverket

2020-11-24 Tillfälligt handelsstopp i Transferator AB

2020-11-24 Information om inlösenförfarande

2020-11-24 Delårsrapport Q3 2020

2020-11-18 Förtydliganden inför bolagsstämmas beslut den 20 november

2020-11-06 Kallelse till extra bolagsstämma i Transferator AB (publ)

2020-10-05 Ingen insiderinformation bakom kursuppgång

2020-08-31 Halvårsrapport Q2 2020

2020-06-30 Kommuniké från årsstämma 2020

2020-06-05 Årsredovisning 2019

2020-06-02 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

 

LÄS BOLAGETS ALLA NYHETER HÄR >>