2019-05-31 Delårsrapport Q1 2019

2019-05-24 Årsredovisning 2018

2019-05-17 Kallelse till årsstämma i Transferator AV (publ)

2019-03-06 Transferator AB: Utfall teckningsoptioner TO4A samt TO5B - tillfört 17,7 Mkr.

2019-03-06 Transferator AB: Utfall teckningsoptioner för ledande befattningshavare, tillförs 4,0 Mkr

2019-03-05 Portföljbolaget Gumbler AB tillförs 230 Mkr i nyemission

2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

2019-02-20 Sista dag för handel TO4A samt TO5B

2018-11-30 Delårspapport Q3 2018

2018-11-28 Transferator ställer in den extra stämman den 28 november

2018-11-14 Kallelse till extra bolagsstämma

2018-08-31 Delårsrapport Q2 2018

2018-07-25 Sålt samtliga aktier i Aqurat Fondkommission AB

2018-07-25 Kallelse till extra bolagsstämma

2018-05-31 Delårsrapport Q1 2018

2018-05-18 Årsredovisning 2017

2018-05-18 Kallelse till årsstämma 2018

2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017

LÄS BOLAGETS ALLA NYHETER HÄR >>