2021-03-01 Skatteverket har fastställt allmänna råd

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2020-11-25 Split registrerad av Bolagsverket

2020-11-24 Tillfälligt handelsstopp i Transferator AB

2020-11-24 Information om inlösenförfarande

2020-11-24 Delårsrapport Q3 2020

2020-11-18 Förtydliganden inför bolagsstämmas beslut den 20 november

2020-11-06 Kallelse till extra bolagsstämma i Transferator AB (publ)

2020-10-05 Ingen insiderinformation bakom kursuppgång

2020-08-31 Halvårsrapport Q2 2020

2020-06-30 Kommuniké från årsstämma 2020

2020-06-05 Årsredovisning 2019

2020-06-02 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2020-05-29 Delårsrapport Q1 2020

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

2019-11-29 Delårsrapport Q3 2019

2019-08-30 Delårsrapport Q2 2019

2019-06-14 Kommuniké från årsstämma 2019

2019-05-31 Delårsrapport Q1 2019

2019-05-24 Årsredovisning 2018

2019-05-17 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2019-03-06 Transferator AB: Utfall teckningsoptioner TO4A samt TO5B - tillfört 17,7 Mkr.

2019-03-06 Transferator AB: Utfall teckningsoptioner för ledande befattningshavare, tillförs 4,0 Mkr

2019-03-05 Portföljbolaget Gumbler AB tillförs 230 Mkr i nyemission

2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

LÄS BOLAGETS ALLA NYHETER HÄR >>