2024-05-31 Delårsrapport Q1 2024

2024-05-17 Årsredovisning 2023

2024-05-13 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2024-04-08 Transferator AB: Justerar föreslagen utdelning till 0,42 kr per aktie

2024-04-06 Dotterbolaget Transferator Ventures AB kommer att erhålla tilläggsköpeskilling om 4,34 MUSD för sålda aktier i ELKAB Studios AB

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023

2023-11-30 Delårsrapport Q3 2023

2023-08-31 Delårsrapport Q2 2023

2023-06-16 Flaggning i Q-linea AB (publ)

2023-06-07 Kommuniké från årsstämma

2023-05-31 Delårsrapport Q1 2023

2023-05-17 Årsredovisning 2022

2022-05-10 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2023-04-03 Transferator Ventures AB kommer att erhålla första tilläggsköpeskilling för ELKAB Studios AB om 2,29 MUSD

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022

2022-11-30 Delårsrapport Q3 2022

2022-08-31 Delårsrapport Q2 2022

2022-05-24 Delårsrapport Q1 2022

LÄS BOLAGETS ALLA NYHETER HÄR >>