huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Transferator är ett investeringsföretag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade.

Transferator arbetar aktivt med sin balansräkning och en del i strategin är att när innehaven når en viss mognad och timingen är rätt kan de komma att delas ut till Transferators aktieägare såtillvida inte en högre avkastning kan nås på annat sätt. De senaste fem åren har bolaget delat ut äganden i bland annat Mr Green & AB, Jays AB och Mediaprovider Scandinavia AB.

Transferator är baserat i Stockholm. Verksamheten grundades 2008 av Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke (VD). Transferator har cirka 1250 aktieägare och dess aktie är listad på AktieTorget under kortnamn TRAN-a samt TRAN-b. 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE