huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB

- Akredo

- ELK Studios

- Gumbler AB

INTRESSEBOLAG

Iterata ABA-krdo International AB, 15,1% ägande (Venture capital innehav)

A-krdo International AB äger Akredo-plattformen som möjliggör för privatpersoner att med endast en låneansökan erhålla låneerbjudanden från flera olika banker och finansbolag. Akredo förmedlar, i ett initialt steg, privatlån mellan 5.000 och 300.000 kronor. Akredo lanserade sin första version av tjänsten via ett polskt dotterbolag på den Polska marknaden i april 2014. Akredo har tecknat
avtal med flertalet långivare att delta och ge kunder låneerbjudanden genom plattformen.

>> Läs mer om Akredo och deras erbjudande här

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE