huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG
ABG-Koncernen

Aqurat Fondkommission AB

INTRESSEBOLAG
Biosensor Applications Sweden AB

Gumbler
Skeppsbron 6

ANDRA VÄRDEPAPPER – VENTURE CAPITAL INNEHAV
Akredo

>> C Security Systems ABC Security Systems AB, 19,0% ägande (Intressebolag)

C Security Systems är ett onoterat företag som äger C-pod systemet, vilket är ett marint larmsystem som skyddar båtar och flottor i över 50 länder. Bolaget har idag omkring 450 aktiva kunder. Larmet utvecklas och produceras i Sverige. Produkten är främst avsedd för båtar som har ett nypris över 250 000 SEK och har en hög försäkringspremie.

>>Läs mer om C Security Systems och deras erbjudande här

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE