huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB

- Akredo

- ELK Studios

- Gumbler AB

INTRESSEBOLAG

Iterata ABELKAB Studios AB, 11,7% ägande (Venture capital innehav)

ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång erfarenhet inom spel- industrin. Bolaget har som affärsidé att utveckla casinospel för mobil och desktop. Genom att fokusera på Mobile First, har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den européiska marknaden. ELK Studios ligger bakom ett 25-tal spel med starka titlar så som Ecuador Gold, Hit It Big, Chi, Poltava, Taco Brothers, Electric SAM, Champions Goal och the Lab. ELK Studios AB omsättning helåret 2018 uppgick till 73,8 ( 41,3) Mkr och ett resultat efter skatt om 23,7 (10,6 ) Mkr.

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE