huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB

- Akredo

- ELK Studios

- Gumbler

Aqurat Fondkommission AB

INTRESSEBOLAG

Iterata ABAqurat Fondkommission AB, 100% ägande (Dotterbolag)

Aqurat Fondkommissions affärsidé är att erbjuda små och medelstora bolag oberoende kvalitativa emissionstjänster och transaktionsrådgivning med hög kvalitet och personlig service. Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear kan Aqurat erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Transferator investerade första gången i Aqurat Fondkommission under år 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande kontinuerligt. VD i Aqurat Fondkommission är Carl Norén och företaget har sex anställda.

>>Läs mer om Aqurat Fondkommision och deras erbjudande här

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE